صفحه رسمی حزب حق و عدالت

Rights and Justice Party Official Page

د حق او عدالت ګوند رسمی پاڼه

English دری پښتو

اعلامیه  مطبوعاتی

پښتو

انگلیسی

دري

زموږ سره اړیکه

0744329777

0770168902

0785605555

0798748585

بسم الله الرحمن الرحیم


اعلامیه حزب حق و عدالت

مؤرخ 30 میزان 1396


بعد از ظهر امروز يكبار ديگر تروريست هاى وحشى با انجام حمله بزدلانه در نزدیكى پوهنتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم، تعدادی از هموطنان ما را شهید و مجروح ساختند. مطمئن هستیم كه انجام همچو حملات هيچ گاهی باعث تضعيف روحیه ملی ميان مردم دردمند و نیروهای قهرمان امنيتى ما نمیگردد. بر عكس ما را براى از ميان برداشتن اين پديده زشت و شوم كه از خارج كشور حمايت مى گردد، مصمم تر از قبل ميسازد.

از بارگاه الهي براى شهیدان مغفرت و علو درجات و براى تمامى اعضاى خانواده های یشان صبر جمیل و اجر جزیل استدعاء داریم.

حزب حق وعدالت خواهان هرچه زودتر خاتمه عاجل جنگ در کشور هست و از حکومت و قوای امنیتی میخواهیم تا در مقابله و قلع وقمع تروریستان بیشتر از پیش توجه نموده و حزب حق و عدالت در قلع و قمع تروریستان از نیرو های امنیتی و دفاعی کشور حمایت مینمایند.


حزب حق وعدالت